Pranje fasada i krovova preko 2.5m visine

Paketi pranja fasada i krovova preko 2.5m visine