Pranje i čišćenje krovova

Povratak na Novosti

Pranje i čišćenje krovova

Pranje i čišćenje krovova vodom pod visokim pritiskom

Stalna izloženost krovnog pokrivača različitim meteo uslovima predstavlja idealnu osnovu za nakupljanje prljavštine, prašine i razvoj mahovina i lišajeva po krovu. Pored estetskog, ovo je i dugoročno gledajući, problem amortizacije kvaliteta krovnog pokrivača. Redovnim pranjem i čišćenjem krovova doprinosi se produženju roka trajanja krovnog pokrivača i sprečava nakupljanje prljavštine u odvodnim sistemima.

Oprema za rad

Pranje i čišćenje krovova vodom pod visokim pritiskom se izvodi uz pomoć posebne opreme koja omogućuje pristup svim delovima krovne konstrukcije. Za uklanjanje nečistoća i biljnog pokrivača se koriste posebni pištolji za rad sa vodom pod visokim pritiskom. Menjajući širinu i oblik mlaznice, operater podešava mlaz vode prema delu krova koji trenutno tretira. Upotreba zaštitne opreme je obavezna kao i sigurnosne mere koje se odnose na opremu za rad. U slučaju da se uzima PREMIUM paket čišćenja, nakon mehaničkog pranja krova, vrši se i hemijska zaštita.

Podelite

Povratak na Novosti